Bibliografia – wokół Marca ’68

Poniższa bibliografia stanowi wybór publikacji dotyczących wydarzeń Marca ’68, ze szczególnym uwzględnieniem losów Żydów polskich. Zaprezentowana literatura może służyć celom badawczym, edukacyjnym, popularno-naukowym. Zawiera informacje o wydawnictwach źródłowych, tomach konferencyjnych, literaturze dokumentu osobistego, esejach i reportażach podejmujących temat Marca ‘68.

Bibliografię opracowała: dr Martyna Rusiniak-Karwat

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny