Lipski Jan Józef

Lipski Jan Józef (25.05.1926, Warszawa – 10.09.1991, Kraków), działacz polityczny, historyk i krytyk literatury, wolnomularz.

W latach 1961–1982 pracował naukowo w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, skąd został usunięty w czasie stanu wojennego. Był działaczem opozycji intelektualistów. Od 1965 r. prowadził tajną kasę pomocy dla osób aresztowanych z przyczyn politycznych i dla ich rodzin. W 1967 r. był organizatorem protestów przeciw postępowaniu dyscyplinarnemu wobec studentów za ich poglądy polityczne. W 1968 r. współorganizował nadzwyczajne zebranie Związku Literatów Polskich, zwołane z powodu zdjęcia przez cenzurę z repertuaru Teatru Narodowego w Warszawie Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka.

Treść hasła została przygotowana przez dr Martynę Rusiniak-Karwat
na podstawie materiałów źródłowych PWN autorstwa Witolda Sienkiewicza 

Bibliografia:

Jan Józef. Spotkania i spojrzenia, red. A. Brodzka, M. Puchalska, J. Jedlicki, R. Loth, Warszawa 1996.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny