Baczko Bronisław

Baczko Bronisław (13.06.1924, Warszawa – 29.08.2016, Genewa), filozof, historyk myśli społecznej.

Jest przedstawicielem tzw. warszawskiej szkoły historyków idei. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego od 1952 r., w latach 1965–1968 jako profesor nadzwyczajny. W związku z wydarzeniami marcowymi na UW 31 marca 1968 r. został usunięty ze stanowiska profesora nadzwyczajnego na mocy decyzji ministra szkolnictwa wyższego. W 1968 r. został również wydalony z PZPR. W 1969 r. wyemigrował z Polski.

Treść hasła została przygotowana przez dr Martynę Rusiniak-Karwat 
na podstawie materiałów źródłowych PWN 

Bibliografia:

Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1: Niepokorni, red. nauk. i wstęp F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2008, s. 112.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny