Bauman Zygmunt

Bauman Zygmunt (19.11.1925, Poznań – 09.01.2017, Leeds), socjolog.

W latach 1960–1968 pełnił funkcję redaktora naczelnego „Studiów Socjologicznych”, w latach 1961–1968 był docentem na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 1962–1968 kierownikiem Katedry Socjologii Ogólnej w Instytucie Filozofii. 31 marca 1968 r. został zwolniony ze stanowiska docenta UW decyzją ministra oświaty i szkolnictwa wyższego. W latach 1963–1970 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. W wyniku wydarzeń marcowych wyemigrował z Polski.

Treść hasła została przygotowana przez dr Martynę Rusiniak-Karwat 
na podstawie materiałów źródłowych PWN 

Bibliografia:

Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1: Niepokorni, red. nauk. i wstęp F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2008, s. 111–112.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny