Berman Jakub

Berman Jakub (23.12.1901, Warszawa – 10.04.1984, Warszawa), brat Adolfa, prawnik, działacz komunistyczny.

Od 1928 r. należał do Komunistycznej Partii Pracy. Okres II wojny światowej spędził w ZSRS. W grudniu 1943 r. został sekretarzem Związku Patriotów Polskich (ZPP), od kwietnia 1944 r. zasiadał w Zarządzie Głównym ZPP. W latach 1944–1956 był członkiem Biura Politycznego KC Polskiej Partii Robotniczej (PPR; od 1948 r. – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). W 1948 r. był jednym z głównych krytyków Władysława Gomułki i tzw. odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego. W latach 1948–1955 zasiadał w ścisłym kierownictwie PZPR. W latach 1949–1956 był członkiem Komisji Biura Polityki do spraw Bezpieczeństwa Publicznego i był współodpowiedzialny za politykę terroru w tym okresie. W latach 1944–1956 był posłem do Krajowej Rady Narodowej, Sejmu Ustawodawczego i Sejmu PRL, a w latach 1954–1956 – wicepremierem. W 1956 r. został odsunięty od życia politycznego, a w 1957 r. usunięty z PZPR. W latach 1969–1974 był inwigilowany w związku z podejrzeniami o „działalność rewizjonistyczno-syjonistyczną”.

Treść hasła została przygotowana przez Aleksandrę Król
na podstawie materiałów źródłowych PWN

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny