Bromberg Adam

Bromberg Adam, właśc. Adolf Bromberg (12.12.1912, Lublin – 23.03.1993, Sztokholm), wydawca, encyklopedysta.

W latach 1953–1965 był dyrektorem PWN. Jest inicjatorem Wielkiej encyklopedii powszechnej, wydawanej przez PWN w latach 1962–1970. W 1946 r. współtworzył Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. W 1964 r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy Ruch wydawniczy w Polsce 1944–1964. 1 czerwca 1965 r. został odwołany z funkcji dyrektora PWN. Od maja 1967 r. pracował jako redaktor naczelny w Państwowych Zakładach Wydawnictw Szkolnych (PZWS). W związku z wydarzeniami marcowymi w maju 1968 r. został usunięty z PZPR i zwolniony z pracy w PZWS. 21 czerwca 1969 r. aresztowano go pod zarzutem narażenia PWN na straty finansowe. 15 lipca 1969 r. został zwolniony z aresztu. Postępowanie przeciwko niemu umorzono na mocy amnestii. Od 1970 r. przebywał na emigracji w Szwecji.

dr Martyna Rusiniak-Karwat

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny