Dajczgewand Józef

Dajczgewand Józef (ur. 4.09.1944, Leninabad), publicysta.

W latach 60. XX w. studiował na Uniwersytecie Warszawskim, brał udział w niezależnych działaniach studenckich. W 1966 r. został zawieszony w prawach studenckich za uczestnictwo w spotkaniu zorganizowanym przez Leszka Kołakowskiego. W grudniu 1967 r. został pozbawiony miejsca w domu akademickim, a w styczniu 1968 r. – stypendium. Brał udział w proteście studenckim przeciwko zdjęciu z repertuaru Teatru Narodowego Dziadów Adama Mickiewicza. Był też jednym ze współinicjatorów petycji do Sejmu PRL w sprawie Dziadów. Uczestniczył w protestach studenckich w 1968 r. do 12 marca, kiedy został aresztowany. W listopadzie 1968 r. został skazany za swoją działalność na dwa i pół roku więzienia. W lipcu 1969 r. zwolniono go na mocy amnestii. W 1970 r. wyemigrował do Szwecji.

dr Martyna Rusiniak-Karwat

Bibliografia:

Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1: Niepokorni, red. nauk. i wstęp F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2008, s. 126.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny