Dejmek Kazimierz

Dejmek Kazimierz (17.05.1924, Kowel – 31.12.2002, Warszawa), reżyser teatralny, aktor, polityk.

W latach 1962–1968 kierował Teatrem Narodowym w Warszawie. W marcu 1968 r. został usunięty z PZPR. Wszystkie jego inscenizacje mieściły się w nurcie szeroko pojętego teatru politycznego, zajmowały określone stanowisko w publicznej debacie o historii i współczesności, prowadzonej przez teatr również słowami klasyków. Okazało się to niebezpieczne dla Dejmka. W styczniu 1968 r. zakazano wystawiania wyreżyserowanych przez niego Dziadów Adama Mickiewicza (premiera listopad 1967 r.), co poprzedziło wydarzenia marca 1968 r. i spowodowało odwołanie Dejmka ze stanowiska dyrektora Teatru Narodowego.

Bibliografia:

Czanerle M., Teatr pokolenia, Łódź 1964.
Grodzicki A., Kazimierz Dejmek, [w:] tegoż, Reżyserzy polskiego teatru, Warszawa 1979.
Raszewski Z., Dejmek, [w:] Teatr Nowy w Łodzi 1949–1979, red. S. Kaszyński, Łódź 1983, s. 137–155.

Treść hasła została przygotowana przez dr Martynę Rusiniak-Karwat 
na podstawie materiałów źródłowych PWN autorstwa Elżbiety Wysińskiej 

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny