Kasman Leon

Kasman Leon (28.09.1905, Łódź – 12.08.1984, Warszawa), działacz komunistyczny, redaktor.

W latach 1948–1968 był członkiem KC PZPR. W latach 1948–1954 i 1957–1967 pracował jako redaktor naczelny „Trybuny Ludu”. Od 1956 r. należał do frakcji puławian. W latach 1952–1956 oraz 1961–1969 był posłem na Sejm PRL. W 1968 r. został przeniesiony na emeryturę.

Treść hasła została przygotowana przez dr Martynę Rusiniak-Karwat 
na podstawie materiałów źródłowych PWN 

Bibliografia:

Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1: Niepokorni, red. nauk. i wstęp F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2008, s. 795.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny