Kołakowski Leszek

Kołakowski Leszek (23.10.1927 Radom – 17.07.2009 Oksford) – filozof, eseista, publicysta, historyk filozofii i myśli religijnej, publicysta, prozaik.

Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego (od 1964 r. profesor) oraz Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiej Partii Robotniczej, a następnie PZPR. Publikował w wielu czasopismach, m.in. w „Nowej Kulturze” (członek redakcji do 1958 r.), „Po prostu”, „Argumentach” oraz „Twórczości”. W latach 1952–1956 należał do zwolenników ortodoksyjnego marksizmu. W 1966 r. został usunięty z PZPR za krytykę władz oraz odrzucenie marksizmu. Po wydarzeniach marcowych 1968 r., kiedy to objęto go zakazem nauczania i publikacji, zdecydował się na emigrację. Wykładał filozofię na uniwersytetach w Kanadzie i USA. W 1970 r. osiadł w Oksfordzie. W latach 70. i 80. XX w. współpracował z polskimi wydawnictwami emigracyjnymi.

Treść hasła została przygotowana przez Aleksandrę Król 
na podstawie materiałów źródłowych PWN 

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny