Lityński Jan

Lityński Jan (ur. 18.01.1946, Warszawa), działacz polityczny, z zawodu matematyk.

W latach 1964–1968 studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1967 r. organizował zbieranie podpisów pod listem w obronie Adama Michnika. Brał udział w demonstracji przeciwko zdjęciu Dziadów z repertuaru Teatru Narodowego w styczniu 1968 r., a w marcu był organizatorem i uczestnikiem wystąpień studenckich na UW. Za swoją działalność został aresztowany i skazany na dwa i pół roku więzienia. Zwolniony w 1969 r., 10 lipca 1969 r. relegowany z uczelni.

Treść hasła została przygotowana przez dr Martynę Rusiniak-Karwat 
na podstawie materiałów źródłowych PWN 

Bibliografia:

Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1: Niepokorni, red. nauk. i wstęp F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2008, s. 114.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny