Matwin Władysław

Matwin Władysław (17.07.1916, Grodziec na Śląsku – 21.10.2012, Warszawa), działacz komunistyczny, matematyk.

Od 1948 r. należał do PZPR, w latach 1948–1964 był członkiem Komitetu Centralnego partii. W okresie październikowego przesilenia politycznego w 1956 r. jako tzw. młody sekretarz uchodził za przedstawiciela reformatorskiej frakcji, zw. puławianami. W latach 1957–1963 był I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu. W latach 1952–1965 był posłem na Sejm PRL. Po wycofaniu się z działalności politycznej był pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

Treść hasła została przygotowana przez dr Martynę Rusiniak-Karwat 
na podstawie materiałów źródłowych PWN 

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny