Michnik Adam

Michnik Adam (ur. 27.10.1946, Warszawa), działacz polityczny, historyk, publicysta.

Od 1958 r. działał w Drużynach Walterowskich Związku Harcerstwa Polskiego. W 1962 r. był współzałożycielem młodzieżowego Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności, rozwiązanego w 1963 roku. Działał w środowisku tzw. rewizjonistów. Był jednym z przywódców opozycji wobec władz PRL – grupy „komandosów”. Uczestniczył w proteście studentów w marcu 1968 r. przeciwko zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego w Warszawie Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Relegowany z Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1968–1970 więziony.

Treść hasła została przygotowana przez dr Martynę Rusiniak-Karwat 
na podstawie materiałów źródłowych PWN 

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny