Moczar Mieczysław

Moczar Mieczysław, właśc. Mikołaj Demko vel Diomko, pseud. Mietek (25.12.1913, Łódź – 01.11.1986, Warszawa), działacz komunistyczny, generał.

Od 1945 r. pracował w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Po 1956 r. związany z dawną frakcją natolińczyków, w latach 60. XX w. uważany za przywódcę jednej z grup walczących o wpływy w PZPR (tzw. partyzantów). W latach 1964–1968 był ministrem spraw wewnętrznych. W marcu 1968 r. kierował pacyfikacją demonstracji studenckich. Uważano go za inspiratora nacjonalistycznej (zwł. antysemickiej) propagandy, która miała służyć przejęciu władzy. Jego ówczesne działania były próbą połączenia komunizmu z nacjonalizmem. Starał się obarczyć komunistów żydowskiego pochodzenia, którzy wojnę spędzili w ZSRS, odpowiedzialnością za negatywne przejawy komunizmu (stalinizm) i wykazać, jakoby polski krajowy nurt komunistyczny był zdrowym nurtem patriotycznym. W 1963 r. ukazały się jego wspomnienia Barwy walki. W latach 1969–1976 był członkiem Rady Państwa.

Treść hasła została przygotowana przez Aleksandrę Król 
na podstawie materiałów źródłowych PWN 

Bibliografia:

Lesiakowski K., Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny