Modzelewski Karol Cyryl

Modzelewski Karol Cyryl (ur. 23.11.1937, Moskwa), działacz polityczny, historyk. Jest naturalizowanym synem Zygmunta Modzelewskiego.

W latach 1950–1956 był członkiem Związku Młodzieży Polskiej. W okresie października 1956 r., stojąc na tzw. pozycjach rewizjonistycznych, krytykował stalinowskie mechanizmy życia politycznego w kraju. W 1956 r. był współzałożycielem Rewolucyjnego Związku Młodzieży. W latach 1959–1964 pracował naukowo na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 1962 r. był jednym ze współzałożycieli Politycznego Klubu Dyskusyjnego na UW, rozwiązanego w 1963 r. przez władze PZPR. W latach 1957–1964 był członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej i PZPR, skąd został usunięty po ogłoszeniu, wspólnie z Jackiem Kuroniem, Listu otwartego do członków PZPR, w którym wykazali rozbieżności realnie istniejącego ustroju z obietnicą ideową komunizmu. Z tego powodu również był więziony w latach 1964–1967. Brał udział w akcjach podejmowanych przez „komandosów” na UW, m.in. w protestach przeciwko zdjęciu Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka ze sceny Teatru Narodowego w Warszawie. 8 marca 1968 r. został aresztowany, a w styczniu 1969 r. skazany na trzy i pół roku więzienia pod zarzutem udziału w tajnym związku i inspirowania protestów studenckich w marcu 1968 roku. We wrześniu 1971 r. został warunkowo zwolniony.

Treść hasła została przygotowana przez dr Martynę Rusiniak-Karwat 
na podstawie materiałów źródłowych PWN 

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny