Sachs-Winawer (Vinaver) Krystyna

Sachs-Winawer (Vinaver) Krystyna (ur. 1946 r.) – ekonomistka.

W latach 1964–1968 studiowała na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1967 r. była sygnatariuszką listu do rektora UW w sprawie Adama Michnika, a także petycji do Sejmu PRL w sprawie zdjęcia z repertuaru Teatru Narodowego Dziadów Adama Mickiewicza. Po wydarzeniach Marca ’68 po rozwiązaniu WEP, nie została ponownie przyjęta na studia. W 1969 r. została objęta zakazem wyjazdu za granicę, mimo to udało jej się zdobyć zgodę na wyjazd do Francji, skąd nie wróciła już do Polski. W latach 1972–1989 znajdowała się na indeksie osób niepożądanych w PRL.

dr Martyna Rusiniak-Karwat 

Bibliografia:

Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1: Niepokorni, red. nauk. i wstęp F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2008, s. 130.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny