Słonimski Antoni

Słonimski Antoni (15.11.1895, Warszawa – 4.07.1976, Warszawa), poeta, satyryk, felietonista, komediopisarz, prozaik, krytyk teatralny, tłumacz. Pochodził z zasymilowanej rodziny żydowskiej o tradycjach naukowych i literacko-wolnomyślicielskich.

Okres II wojny światowej spędził na emigracji (w Paryżu, a następnie w Londynie). Do Polski powrócił w 1951 roku. Początkowo współpracował z władzami komunistycznymi, z czasem jednak przeszedł do opozycji demokratycznej i stał się wybitnym jej działaczem. Był inicjatorem i autorem Listu 34 (1964 r.), uczestniczył też w innych akcjach protestacyjnych. Z powodu krytycznej postawy wobec polityki władz okresowo pozbawiano go prawa druku.

W latach 1963–1965 napisał poemat Sąd nad Don Kichotem, krytykujący arogancję i prostactwo władzy. Utwór początkowo krążył w odpisach, został wydany w 1973 r. w tomie 138 wierszy.

Treść hasła została przygotowana przez dr Martynę Rusiniak-Karwat 
na podstawie materiałów źródłowych PWN autorstwa Romana Lotha

Bibliografia:

Kowalczykowa A., Antoni Słonimski, [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, seria 6, t. 2, red. J. Kądziela, J. Kwiatkowski, I. Wyczańska, Kraków 1979.
Kumaniecka J., Saga rodu Słonimskich, Warszawa 2003.
Rudnicki A., Rogaty warszawiak, Kraków 1981.
Wspomnienia o Antonim Słonimskim, red. P. Kądziela, A. Międzyrzecki, Warszawa 1996.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny