Szlajfer Henryk

Szlajfer Henryk (ur. 1947 r.), ekonomista, politolog, dyplomata.

W latach 1966–1968 studiował ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim. 4 marca 1968 r. został relegowany z uczelni za działalność opozycyjną, a 10 marca aresztowany. To w jego obronie i Adama Michnika zorganizowano wiec na UW 8 marca 1968 roku. Został skazany na dwa lata więzienia, zwolniony warunkowo 18 lutego 1969 roku. W 1971 r. został ponownie przyjęty na studia.

dr Martyna Rusiniak-Karwat

Bibliografia:

Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1: Niepokorni, red. nauk. i wstęp F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2008, s. 667.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny