Szpotański Janusz

Szpotański Janusz, pseud. Władysław Gnomacki, Aleksander Oniegow (12.01.1929, Warszawa – 13.10.2001, Warszawa), poeta, satyryk.

Jest autorem stylizowanych grotesek wyszydzających komunistyczną ideologię i życie polityczne w PRL, rozpowszechnianych w prywatnym gronie od lat 60. XX w. (od 1977 r. publikowane w obiegu niezależnym). Naraziły one autora na proces w 1968 r., w wyniku którego został skazany na trzy lata więzienia. Został zwolniony w 1969 r. na mocy amnestii. Do najgłośniejszych satyr autorstwa Szpotańskiego należą m.in.: opera Cisi i gęgacze czyli bal u prezydenta (1964 r.) będąca rodzajem szopki satyrycznej oraz Ballada o Łupaszce (1968 r.) dedykowana Pawłowi Jasienicy.

Treść hasła została przygotowana przez dr Martynę Rusiniak-Karwat 
na podstawie materiałów źródłowych PWN 

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny