Walichnowski Tadeusz Adam

Walichnowski Tadeusz Adam (26.02.1928 Warszawa – 18.01.2005 Warszawa) – generał brygady Milicji Obywatelskiej, funkcjonariusz organów bezpieczeństwa, działacz polityczny, prawnik, historyk i politolog.

Od 1945 r. należał do Polskiej Partii Robotniczej, a następnie od 1948 r. aż do rozwiązania w 1990 r. do PZPR.

W 1967 r. doktoryzował się na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 1971 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. W latach 1961–1965 pracował w Ambasadzie Polskiej w Wiedniu jako kierownik rezydentury wywiadu, oficjalnie natomiast na stanowisku attaché, a następnie II sekretarza. W latach 1965–1967 był naczelnikiem Wydziału III w Departamencie I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, od grudnia 1967 r. do stycznia 1969 r. zastępcą dyrektora Departamentu III MSW, skąd został zwolniony jako czołowy przedstawiciel frakcji antysemickiej. Po 1970 r. pracował naukowo w Polskiej Akademii Nauk (do 1976 r.).

Napisał m.in.: Zachodnioniemiecki rewizjonizm (Olsztyn 1961); Izrael a NRF (Warszawa 1967); Syjonizm a NRF (Katowice 1968); IzraelNRF a Polska (Warszawa 1968); Mechanizm propagandy syjonistycznej (Katowice 1968); Syjonizm a państwo żydowskie (Katowice 1968, seria: Doktryna syjonizmu); Organizacje i działacze syjonistyczni (Katowice 1968, seria: Doktryna syjonizmu); Wokół agresji Izraela (współautor z Janem Dziedzicem, Warszawa 1968) oraz Niepokój Polaków: doktryna polityczna Franza Josepha Straussa (Katowice 1969).

dr Martyna Rusiniak-Karwat 

Bibliografia:

Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 2: Kronika Wydarzeń, cz. 1, red. nauk. i wstęp F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2009, s. 244–245.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny