Zambrowski Roman (Rachmil)

Zambrowski Roman (Rachmil) (15.07.1909 Warszawa – 19.08.1977 Warszawa) – działacz polityczny, komunista, pułkownik ludowego Wojska Polskiego.

Należał do ruchu komunistycznego jeszcze w czasach II Rzeczypospolitej. Po II wojnie światowej m.in. był posłem do Krajowej Rady Narodowej, na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL. Był członkiem Rady Państwa (1947–1955), ministrem kontroli państwowej (1955–1956), wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli (1963–1968). Był członkiem PZPR od 1948 r. do wydarzeń marcowych 1968 r., kiedy to został usunięty z partii i z NIK-u i jako „bankrut polityczny” przeniesiony na emeryturę. Jego synem jest Antoni Zambrowski.

dr Martyna Rusiniak-Karwat 

Bibliografia:

Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1: Niepokorni, red. nauk. i wstęp F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2008, s. 84.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny