A-B

  • „Polin” t. 21: 1968 Forty Years After, red. Leszek W. Głuchowski, Antony Polonsky, 2009.
  • Andrzejewski Marek, Marzec 1968 w Trójmieście, Warszawa-Gdańsk 2008.
  • Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, 1: 1944–1956, red. Krzysztof Szwagrzyk, Warszawa 2005.
  • Brochocki Jerzy, Rewolta marcowa. Narodziny, życie i śmierć PRL, Warszawa 2001.
  • Buryła Sławomir, Literackie aberracje z Marca’68, w: Honor, Bóg, Ojczyzna, red. Maria Janion, Monika Rudaś-Grodzka, Dorota Krawczyńska, Warszawa 2009.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny