C-D

  • Cała Alina, Mniejszość żydowska, w: Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944–1989), red. Piotr Madajczyk, Warszawa 1998, s. 280–287.
  • Ceranka Paweł, Polski rok 1968 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w: Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowie w 65. rocznicę urodzin, kom. red. Jan Olaszek, Antoni Dudek, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kosiński, Michał Przeperski, Konrad Rokicki, Paweł Sasanka, Robert Spałek, Sławomir Stępień, Warszawa 2017, s. 529–548.
  • Chojnowski Andrzej, Tomaszewski Jerzy, Izrael, Warszawa 2001, s. 204–215.
  • Czop Edyta, Izrael, Żydzi, syjoniści i syjonizm w odbiorze społecznym w świetle informacji organów bezpieczeństwa województwa rzeszowskiego z lat 1967–1968, w: Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku, Edyta Czop, Elżbieta Rączy, Rzeszów 2009, s. 145–153.
  • Danilewicz Łukasz, Polska polityka gospodarcza a rok 1968, w: Wokół Marca ’68 na Dolnym Śląsku, red. Joanna Hytrek-Hryciuk, Wojciech Trębacz, Wrocław 2008, s. 38–53.
  • Dominiczak Henryk, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997.
  • Dyduch Joanna, Stosunki polsko-izraelskie. Próba analizy czynników kształtujących, w: Współcześni Żydzi – Polska i diaspora. Wybrane zagadnienia, red. Ewa Waszkiewicz, Wrocław 2007, s. 155–195.
  • Dzieje Żydów w Polsce 1944–1968. Teksty źródłowe, Alina Cała, Helena Datner-Śpiewak, Warszawa 1997.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny