E-F

  • Eisler Jerzy, List 34, Warszawa 1993.
  • Eisler Jerzy, Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 1991.
  • Eisler Jerzy, Polski rok 1968, Warszawa 2006.
  • Eisler Jerzy, Zarys dziejów politycznych Polski 1944–1989, Warszawa 1992.
  • Fik Monika, Marcowa kultura: wokół Dziadów, literaci i władza, kampania marcowa, Warszawa 1995.
  • Friszke Andrzej, Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007, s. 140–191.
  • Frycie Stanisław, Czasopisma dla dzieci i młodzieży okresu powojennego (1945–1970), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1977, nr 3, s. 49–

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny