G-H

  • Głowiński Michał, Marcowe gadanie, Warszawa 1991.
  • Grojse odezwe apele, „Krytyka. Kwartalnik Polityczny” 1989, nr 28–29.
  • Holzer Jerzy, Historyk w trybach historii. Wspomnienia, Kraków 2013, s. 175–189.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny