I-J

  • Jarosz Anna Barbara, Marzec w prasie, w: Marzec 1968: trzydzieści lat później. Materiały z konferencji zorganizowanej pod patronatem prezydenta m. stoł. Warszawy przez Instytut Historyczny UW, Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Żydowski Instytut Historyczny przy współpracy Wydawnictwa Naukowego PWN na Uniwersytecie Warszawskim 6 i 7 marca 1998, 1: Referaty, red. Marcin Kula, Piotr Osęka, Marcin Zaremba, Warszawa 1998, s. 99–125.
  • Jarosz Dariusz, Społeczeństwo Kielecczyzny wobec „wypadków marcowych” 1968 roku w świetle dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (komunikat), w: Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo, Jacek Wijaczka, Grzegorz Miernik, Kraków 2005, s. 367–375.
  • Jedlicki Witold, Chamy i Żydy, Paryż 1962.
  • Jedlicki Witold, Klub Krzywego Koła, Paryż 1963.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny