K-L

  • Kersten Krystyna, Polacy – Żydzi – Komunizm. Anatomia półprawd 1939–1968, Warszawa 1992, s. 143–171.
  • Kochanowicz Jacek, Marzec 1968 i życie intelektualne Uniwersytetu, w: Marzec 1968: trzydzieści lat później. Materiały z konferencji zorganizowanej pod patronatem prezydenta m. stoł. Warszawy przez Instytut Historyczny UW, Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Żydowski Instytut Historyczny przy współpracy Wydawnictwa Naukowego PWN na Uniwersytecie Warszawskim 6 i 7 marca 1998, 1: Referaty, red. Marcin Kula, Piotr Osęka, Marcin Zaremba, Warszawa 1998, s. 126–141.
  • Krajobraz po szoku, oprac. Anna Mieszczanek, Warszawa 1990.
  • Król Eugeniusz Cezary, Polska kultura i nauka w 1968 roku. Uwarunkowania i podstawowe problemy egzystencji, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2010, nr 18, s. 77–94.
  • Król Eugeniusz Cezary, Polska kultura w roku 1968. Antecedencje – kulminacje – konsekwencje, w: Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowie w 65. rocznicę urodzin, kom. red. Jan Olaszek, Antoni Dudek, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kosiński, Michał Przeperski, Konrad Rokicki, Paweł Sasanka, Robert Spałek, Sławomir Stępień, Warszawa 2017, s. 562–591.
  • Krzemiński Ireneusz, Antysemityzm, socjalizm i „nowa świadomość”. Długofalowe konsekwencje Marca ’68, w: Marzec 1968: trzydzieści lat później. Materiały z konferencji zorganizowanej pod patronatem prezydenta m. stoł. Warszawy przez Instytut Historyczny UW, Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Żydowski Instytut Historyczny przy współpracy Wydawnictwa Naukowego PWN na Uniwersytecie Warszawskim 6 i 7 marca 1998, 1: Referaty, red. Marcin Kula, Piotr Osęka, Marcin Zaremba, Warszawa 1998, s. 261–283.
  • Landau-Czajka Anna, Dzieci Gomułki: społeczeństwo i wzorce zachowania w czasopismach dla dzieci 1956–60, „Zeszyty Naukowe UW MCS” 2011, nr 32, s. 147–
  • Lesiakowski Krzysztof, Studenci do woja, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” marzec – kwiecień 2003, nr 3-4(26-27), s. 46–49.
  • Ligarski Sebastian, Wrocławscy twórcy wobec Marca ’68, w: Wokół Marca ’68 na Dolnym Śląsku, red. Joanna Hytrek-Hryciuk, Wojciech Trębacz, Wrocław 2008, s. 136–151.
  • Lityński Jan, Peerliada, czyli krótki kurs historii dla młodszych i zaawansowanych, rozm. przepr. Joanna Szczęsna, „Magazyn Świąteczny Gazety Wyborczej” z 22.11.2001.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny