M-N

 • Madajczyk Piotr, Na drodze do pojednania: wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, Warszawa 1994.
 • Majcherek Janusz, Mościcki Tomasz, Kryptonim „Dziady”. Teatr Narodowy 1967–1968, Warszawa 2017.
 • Marzec ’68. Między tragedią a podłością, wstęp, wybór i oprac. Grzegorz Sołtysiak, Józef Stępień, [b. m. wyd.] 1998.
 • Marzec ’68. Referaty z sesji na Uniwersytecie Warszawskim w 1981 roku, Warszawa 2008.
 • Marzec 1968 w dokumentach MSW, 1: Niepokorni, red. nauk. i wstęp Franciszek Dąbrowski, Piotr Gontarczyk, Paweł Tomasik, Warszawa 2008.
 • Marzec 1968 w dokumentach MSW, 2: Kronika wydarzeń, cz. 1-2, red. nauk. i wstęp Franciszek Dąbrowski, Piotr Gontarczyk, Paweł Tomasik, Warszawa 2009–2015.
 • Marzec 1968: trzydzieści lat później. Materiały z konferencji zorganizowanej pod patronatem prezydenta m. stoł. Warszawy przez Instytut Historyczny UW, Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Żydowski Instytut Historyczny przy współpracy Wydawnictwa Naukowego PWN na Uniwersytecie Warszawskim 6 i 7 marca 1998, 1: Referaty, red. Marcin Kula, Piotr Osęka, Marcin Zaremba, Warszawa 1998.
 • Mazur Mariusz, Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki, Lublin 2004.
 • Molisak Alina, Kilka uwag o odmianach „marcowych” narracji, w: (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL, red. Hanna Gosk, Warszawa 2008, s. 275–288.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich (29 II 1968), Edward Krasiński, „Pamiętnik Teatralny” 2005, nr 3-4, s. 165–245.
 • Nalewajko-Kulikov Joanna, Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce, Warszawa 2009, s. 244–285.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny