O-P

  • Olaszek Jan, „Całe moje dorosłe życie jest z Marca”. Udział Jana Walca w protestach studenckich 1968 r., w: Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowie w 65. rocznicę urodzin, kom. red. Jan Olaszek, Antoni Dudek, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kosiński, Michał Przeperski, Konrad Rokicki, Paweł Sasanka, Robert Spałek, Sławomir Stępień, Warszawa 2017, s. 620–634.
  • Osęka Piotr, Marzec ’68, Kraków 2008.
  • Osęka Piotr, My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia ’68, Wołowiec 2015.
  • Osęka Piotr, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968, Warszawa 199, s. 25–26.
  • Palzur Mordechai, Polsko-izraelskie stosunki dyplomatyczne: od wrogości do przyjaźni, w: Brzemię pamięci. Współczesne stosunki polsko-izraelskie, Elżbieta Kossewska, Warszawa 2009, s. 55–56.
  • Pęziński Piotr, Na rozdrożu. Młodzież żydowska w PRL 1956–1968, Warszawa 2014.
  • Piotrowski Paweł, Czystki antysemickie jako element polityki kadrowej w Wojsku Polskim w drugie połowie lat 60. XX w., w: Wokół Marca ’68 na Dolnym Śląsku, red. Joanna Hytrek-Hryciuk, Wojciech Trębacz, Wrocław 2008, s. 90–97.
  • Poksiński Jerzy, Wojsko Polskie wobec Marca, s. 70–71.
  • Prażmowska Anita, Władysław Gomułka, Warszawa 2016, s. 232–233.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny