R-S

 • Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914–2015, Warszawa 2017, s. 324–338.
 • Rutkowski Tadeusz Paweł, Adam Bromberg i „encyklopedyści”. Kartka z dziejów inteligencji w PRL, Warszawa 2010.
 • Rutkowski Tadeusz Paweł, Wydarzenia Marca ’68 a polska nauka historyczna, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2010, nr 18, s. 145–165.
 • Skwieciński Piotr, Encyklopedyści ’68, „Res Publica” 1990, nr 1, s. 75–84.
 • Sommer-Schneider Anna, Sze’erit hapleta. Ocaleni z Zagłady. Działalność American Jewish Joint Distribution Committee w Polsce w latach 1945–1989, Kraków 2014.
 • Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967–1968 i po niej, red. Grzegorz Berendt, Warszawa 2009.
 • Stankowski Albert, Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku, w: Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 roku, Grzegorz Berendt, August Grabski, Albert Stankowski, Warszawa 2000, s. 139–151.
 • Stasiński Piotr, Estetyka „wydarzeń”, „Res Publica” 1988, nr 4.
 • Steinlauf Michael C., Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, Warszawa 2001.
 • Stola Dariusz, Antyżydowski nurt Marca 1968, w: Oblicza Marca 1968, red. Konrad Rokicki, Sławomir Stępień, Warszawa 2004, s. 65–72.
 • Stola Dariusz, Jak i dlaczego kampania marcowa stała się antyżydowska?, w: Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 19671968 i po niej, Warszawa 2009.
 • Stola Dariusz, Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968, Warszawa 2000.
 • Stola Dariusz, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2012, s. 219–232.
 • Stosunki polsko-izraelskie (1945–1967). Wybór dokumentów, wybór i oprac. Szymon Rudniki, Marcos Silber, Warszawa 2009, s. 698–716 (dok. 418–435).
 • Strzyżewski Tomasz, Wielka księga cenzury PRL w dokumentach, Warszawa 2015.
 • Suleja Włodzimierz, Dolnośląscy „syjoniści”, w: Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967–1968 i po niej, red. Grzegorz Berendt, Warszawa 2009.
 • Szaynok Bożena, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, Warszawa 2007.
 • Szpotański J., Satyra podziemna: (napisane między 1964 a kwietniem 1968 r.), Paryż 1971.
 • Szpotański Janusz, Gnom, Caryca, Szmaciak, oprac. Antoni Libera, Zygmunt Saloni, Łomianki 2007.
 • Szpotański Janusz, Rozmowa w kartoflarni [online] http://literat.ug.edu.pl/szpot/kartof.htm [dostęp 04.02.2018].
 • Szpotański Janusz, Targowica czyli opera Gnoma (poświęcona obchodom milenijnym) [online] http://literat.ug.edu.pl/szpot/targ.htm [dostęp: 04.02.2018].
 • Szpotański Janusz, Zebrane utwory poetyckie, Londyn 1990.
 • Szumiło Mirosław, Pomarcowa wymiana kadr – elita PZPR w latach 1968–1970, w: Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowie w 65. rocznicę urodzin, kom. red. Jan Olaszek, Antoni Dudek, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kosiński, Michał Przeperski, Konrad Rokicki, Paweł Sasanka, Robert Spałek, Sławomir Stępień, Warszawa 2017, s. 514528.
 • Szumiło Mirosław, Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa 2014.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny