T-U

  • Teatr Kazimierza Dejmka, Anna Kuligowska-Korzeniewska, Łódź 2010.
  • Tomasik Paweł, Działalność klubu „Babel” z perspektywy Służby Bezpieczeństwa, w: Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967–1968 i po niej, red. Grzegorz Berendt, Warszawa 2009, s. 107–118.
  • Torańska Teresa, Aneks, przedmowa Andrzej Friszke, Warszawa 2015.
  • Torańska Teresa, Jesteśmy. Rozstania ’68, Warszawa 2008.
  • Torańska Teresa, Oni, Warszawa 2004.
  • Torańska Teresa, , Warszawa 2007 (wywiad z Michałem Głowińskim), s. 112–113.
  • Tych Feliks, „Marzec ‘68”. Geneza, przebieg i skutki kampanii antysemickiej lat 1967/1968, w: Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2011, s. 385–412.
  • Urbanek Mariusz, Kisiel, Wrocław 1997.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny