W-Z

  • Wieczorek Paweł, Żydzi w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim 1945–1968, Wrocław-Warszawa 2017, s. 299–329.
  • Wiszniewicz Joanna, Z Polski do Izraela. Rozmowy z pokoleniem ‘68, Warszawa 1992.
  • Wiszniewicz Joanna, Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca, Wołowiec 2008.
  • Wróbel Edyta, Marzec ’68 na Kielecczyźnie, w: Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo, Jacek Wijaczka, Grzegorz Miernik, Kraków 2005, s. 359–366.
  • Współcześni Żydzi – Polska i diaspora. Wybrane zagadnienia, red. Ewa Waszkiewicz, Wrocław 2007.
  • Zambrowski Antoni, Rewelacje wyssane z palca, czyli Puławianie i Natolińczycy w 1956 roku, „Warszawskie Zeszyty Historyczne” 1982, nr 2.
  • Zaremba Marcin, Gomułka i piąta kolumna. U źródeł antysemickiej kampanii, w: Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowie w 65. rocznicę urodzin, kom. red. Jan Olaszek, Antoni Dudek, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kosiński, Michał Przeperski, Konrad Rokicki, Paweł Sasanka, Robert Spałek, Sławomir Stępień, Warszawa 2017, s. 549–561.
  • Zwierzchowski Piotr, Rok 1968 w polskim kinie – konteksty i konsekwencje, w: Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowie w 65. rocznicę urodzin, kom. red. Jan Olaszek, Antoni Dudek, Łukasz Kamiński, Krzysztof Kosiński, Michał Przeperski, Konrad Rokicki, Paweł Sasanka, Robert Spałek, Sławomir Stępień, Warszawa 2017, s. 592–619.

Program „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68” to cykl projektów i wystawa czasowa w Muzeum POLIN realizowany w latach 2017-2018. Jego celem stało się przywracanie pamięci o przyczynach, przebiegu i skutkach antysemickiej kampanii Marca ’68 pięćdziesiąt lat po tamtych wydarzeniach.

>> Kliknij tutaj i posłuchaj zapisów audio wybranych wydarzeń.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny