M-N

 • Madajczyk Piotr, Na drodze do pojednania: wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, Warsaw 1994.
 • Majcherek Janusz, Mościcki Tomasz, Kryptonim „Dziady”. Teatr Narodowy 1967–1968, Warsaw 2017.
 • Marzec ’68. Między tragedią a podłością, preface, selection and editing by Grzegorz Sołtysiak, Józef Stępień, [n.p.] 1998.
 • Marzec ’68. Referaty z sesji na Uniwersytecie Warszawskim w 1981 roku, Warsaw 2008.
 • Marzec 1968 w dokumentach MSW, vol. 1: Niepokorni, scientific supervision and preface by Franciszek Dąbrowski, Piotr Gontarczyk, Paweł Tomasik, Warsaw 2008.
 • Marzec 1968 w dokumentach MSW, vol. 2: Kronika wydarzeń, pt. 1–2, scientific supervision and preface by Franciszek Dąbrowski, Piotr Gontarczyk, Paweł Tomasik, Warsaw 2009–2015.
 • Marzec 1968. Trzydzieści lat później. Materiały z konferencji zorganizowanej pod patronatem prezydenta m. stoł. Warszawy przez Instytut Historyczny UW, Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Żydowski Instytut Historyczny przy współpracy Wydawnictwa Naukowego PWN na Uniwersytecie Warszawskim 6 i 7 marca 1998, vol. 1: Referaty, eds. Marcin Kula, Piotr Osęka, Marcin Zaremba, Warsaw 1998.
 • Mazur Mariusz, Polityczne kampanie prasowe w okresie rządów Władysława Gomułki, Lublin 2004.
 • Molisak Alina, “Kilka uwag o odmianach „marcowych” narracji,” [in] (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL, ed. Hanna Gosk, Warsaw 2008, pp. 275–288.
 • “Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich (29 II 1968),” ed. E. Krasiński, Pamiętnik Teatralny 2005, no. 3–4, pp. 165–245.
 • Nalewajko-Kulikov Joanna, Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce, Warsaw 2009, pp. 244–285.

Co-organizer

Patron

Support

institutional partner