Ludzie i ich historie

Wykluczeni, wyrzuceni, emigranci, uchodźcy – tak siebie nazywają polscy Żydzi zmuszeni do wyjazdu z Polski na fali wydarzeń Marca ’68. Kraj opuściło 13 000 ludzi. Kilkanaście tysięcy jednak pozostało. Wszyscy byli bezpośrednimi świadkami Marca. Prezentujemy pełne spektrum ich doświadczeń. Opowieści powstały na podstawie wywiadów z kolekcji historii mówionej Muzeum POLIN.

Współorganizator

Mecenas

Wsparcie

partner instytucjonalny